Strona główna >> Gwarancja

 


WARUNKI GWARANCJIKliknij i pobierz druk RMA

Okres i rodzaj gwarancji
Okres i rodzaj gwarancji zależy od stanu sprzedawanego sprzętu oraz rodzaju udzielonej na niego gwarancji. Realizując gwarancję należy się skontaktować z upoważnionym do tego serwisem. Zgłaszając naprawę gwarancyjną należy pamiętać, żeby przygotować następujące informację:
- Sprawdzić czy dany towar jest objęty gwarancją. W przypadku firmy Dell można to sprawdzić na klikając na poniższy link WARRANTY
- Rodzaj towaru /laptop, monitor, toner .../
- Producent i typ lub model towaru
- Numer fabryczny towaru /o ile istnieje/
- Od kogo towar został kupiony
- system operacyjny /w przypadku komputerów/
- Opis usterki
- Opis wykonanych czynności diagnostycznych

Gwarancja nie obejmuje
W ramach gwarancji nie są usuwane usterki wywołane wskutek
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem, nieprawidłowym używaniem, modyfikacjami lub naprawami Produktu dokonanymi przez Klienta lub nieuprawnioną osobę trzecią
- Uszkodzeń mechanicznych, wywołanych przyczyną zewnętrzną lub przez osobę trzecią
- Uszkodzeń spowodowanych działaniami Serwisu, podjętymi zgodnie z instrukcjami Klienta
- Oprogramowania, danych, usług dostępu do Internetu

Rodzaje gwarancji
Next Bussines Day Najlepsza gwarancja na rynku. Gwarancja udzielana wyłacznie przez firmę . Dotyczy sprzętu elektronicznego. Po zgłoszeniu usterki serwis fabryczny Dell ma 24 godziny robocze na usunięcie usterki. Naprawa sprzętu odbywa się pod wskazanycm przez klienta adresem.
Door-to-Door Najczęściej spotykany rodzaj gwarancji dotyczący głownie sprzętów o dużych gabarytach. Uszkodzony sprzet w celu naprawy jest odbierany przez kuriera który dostarcza go do serwisu. Po naprawie kurier dostarcza towar pod wskazany adres. Naprawa trwa z reguły od 5 do 14 dni. Dokładny czas naprawy określają szczegółowe warunki gwarancji.
Gwarancja producenta Najczęściej spotykany rodzaj gwarancji. Jest to gwarancja udzielana przez producenta towaru. Gwarancja jest udzielana na określony okres lub do zużycia towaru/np. tonery i tusze/ W przypadku usterki klient musi na własny koszt dostarczyć do serwisu producenta uszkodzony towar. Naprawa trwa z reguły od 5 do 14 dni. Dokładny czas naprawy określają szczegółowe warunki gwarancji.